pertranseo

pertranseo
pertranseo, ii, 4, pass through or by.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ԱՆՑԱՆԵՄ — (ցի, անց.) NBH 1 0248 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c չ. διαβαίνω, διαπορεύομαι, διέρχομαι , παράγω, παροδεύω, διαπεράω եւն. transeo, pertranseo, trajicio, transmeo Խաղալ՝ գնալ՝ փոխիլ՝ տեղւոջէ ʼի տեղի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓ — (ոյ կամ ու, ից կամ ուց.) NBH 1 0800 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. πέταυρον profunditas (լծ. թ. դիփ, դափան. տիպ, տապան.) Ներքոյք. յատակ. խորք. տակերը. *Ի թափս դժոխոց հասանեն. Առակ. ՟Թ. 18 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”